داروخانه های کوهبنان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر رضوانی روزانه کوهبنان کوهبنان-خیابان امام خمینی-روبروی بانک ملی
دکتر زمانی روزانه کوهبنان کوهبنان زرند خ امام میدان شهدا
کوهستان روزانه کوهبنان کوهبنان-خیابان امام خمینی-روبروی دفتر امام جمعه