داروخانه های کامیاران

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر روحانی روزانه(عصرکار) کامیاران خیابان پرستار- نبش کوچه روبروی بیمارستان سینا
دکتر شریفی روزانه کامیاران خیابان امام- روبروی بانک ملت
دکتر فشی روزانه کامیاران خیابان امام- پایین تر از بانک ملت
دکتر نظری طرهان روزانه کامیاران خیابان امام
دکتر کرم دوست شبانه روزی کامیاران چهار راه اصلی اول جاده کامیاران -مریوان
فارابی روزانه کامیاران خیابان امام
دکتر رضایی شبانه روزی کامیاران داخل بیمارستان سینا