داروخانه های نکا


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابچین مرکز بهداشتی درمانی نکا هزارجریب-روستای ابچین
استخر پشت مرکز بهداشتی درمانی نکا هزارجریب-روستای استخرپشت
بیمارستان امام حسین (ع) بیمارستانی نکا خیابان انقلاب- روبروی مصلی
بیمارستان بوعلی بیمارستانی نکا میدان امام حسین، جاده اومال- جنب دادگستری
چلمردی مرکز بهداشتی درمانی نکا ابتدای جاده هزارجریب - روستای چلمردی
چنار بن مرکز بهداشتی درمانی نکا هزارجریب- روستای چناربن- ورودی روستای جناربن
خورشید مرکز بهداشتی درمانی نکا جاده نیروگاه-روستای خورشید
خوشروز نیم وقت عصر نکا روستای کلبستان- جنب پایگاه شهید صالحی
درویش خیلک مرکز بهداشتی درمانی نکا هزارجریب -قرمرض- روستای درویش خیلک
دکتر یکتا مقدم روزانه نکا روستای زرندین سفلی نکا - روبروی مخابرات
زرندین مرکز بهداشتی درمانی نکا ابتدای جاده هزارجریب- روستای زرندین پایین
سوجلما مرکز بهداشتی درمانی نکا هزارجریب-روستای سوچلما
طوسکلا مرکز بهداشتی درمانی نکا جاده نیروگاه-روستای طوسکلا
گل خیل مرکز بهداشتی درمانی نکا جاده ی نکا -بهشهر - روستای گل خیل
نوذر آباد مرکز بهداشتی درمانی نکا جاده نیروگاه-روستای نوذراباد
نکا - 1 - نکا خیابان انقلاب- جنب بیمارستان امام حسین
نکا - 2 - نکا خیابان انقلاب- کوچه شهیدخادم- جنب دکتر سید مطلب هاشمی
نکا - 3 - نکا خیابان انقلاب - روبروی پمپ بنزین غفوری- کوچه هادوی
کمیشان مرکز بهداشتی درمانی نکا جاده ی نکا -بهشهر - روستای کمیشان
دکتر دیاری روزانه نکا خیابان انقلاب- داخل درمانگاه سپاه
دکتر توکلی روزانه نکا خیابان انقلاب- روبروی مسجد توفیق
دکتر زائر اومالی شبانه روزی نکا خیابان انقلاب- مجتمع پزشکی ناهید
دکتر حسن زاده روزانه نکا خیابان شهرداری
دکتر هاشمی روزانه نکا خیابان انقلاب- جنب کوچه خادم
شفا روزانه نکا خیابان انقلاب
نیکزاد روزانه نکا خیابان انقلاب- روبروی بیمارستان امام حسین
رضایی روزانه نکا شهر نکا- خیابان علمیه- میدان لاله
دکتر آزادبخت روزانه نکا شهر نکا- خیابان انقلاب- میدان جانبازان
نکا 3 مرکز بهداشتی درمانی نکا خ انقلاب-روبروی پمپ بنزین غفوری-کوچه هادوی
نکا 2 مرکز بهداشتی درمانی نکا خ انقلاب-کوچه شهیدخادم-جنب داروخانه دکتر سید مطلب هاشمی