داروخانه های میانه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ایران(دکتر نصیرزاده) روزانه میانه خیابان امام
داخل شبکه بهداشت میانه - میانه خیابان پیروزی - خیابان ابوذر
دکتر اصغرزاده روزانه میانه خیابان امام
دکتر بوکان روزانه میانه خیابان امام
دکتر تقی پور شبانه روزی میانه خیابان امام - داخل محوطه بیمارستان امام
دکتر توفیقی شبانه روزی میانه خیابان امام
دکتر جعفرزاده روزانه میانه شهرک اندیشه
دکتر حقیقی شبانه روزی میانه خیابان امام
دکتر شریفی روزانه میانه خیابان امام
دکتر عفیفی روزانه میانه میدان معلم - اول کوچه شهید رضوی - جنب کلینیک معلم - پلاک 9
دکتر قلیزاده روزانه میانه خیابان امام
دکتر لازمی روزانه میانه خیابان امام
دکتر ناصری روزانه میانه خیابان امام
دکتر نجفی روزانه میانه خیابان امام
دکتر کامرانی روزانه میانه خیابان امام
دکتر کبیری - میانه خیابان شهید میانجی
داخل بیمارستان میانه روزانه میانه میانه