داروخانه های محلات

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
حمید تمام وقت محلات خیابان امام خمینی
رازی شبانه روزی محلات خیابان جمهوری اسلامی
شفا تمام وقت محلات سه راه جمهوری
مرکز روستایی ورین (شهدای هفتم تیر) - محلات روستای ور علیا
مرکز شهری روستایی شماره دو (امین) مرکز بهداشت محلات محلات خیابان 15 خرداد
مرکز شهری روستایی شماره سه (نیمور) مرکز بهداشت محلات محلات نیمور
مرکز شهری شماره 1 شهدای محلات - - محلات خیابان امام خمینی
مرکزی تمام وقت محلات میدان استقلال
مرکز شهری شماره 1 شهدای محلات مرکز بهداشت محلات محلات خ امام خمینی