داروخانه های شهرضا

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر آخانی (بوعلی) تمام وقت شهرضا بعد از میدان تاسوعا - خیابان ابوذر
دکتر آقاسی (سروش) تمام وقت شهرضا خیابان شهید بهشتی -کوچه میرنیام
دکتر انصاری پور تمام وقت شهرضا خیابان انقلاب اسلامی- کوچه شماره 39 - داخل ساختمان پارسیان
دکتر خرمی تمام وقت شهرضا خیابان شهید بهشتی - چهار راه شهرداری
دکتر سادات شبانه روزی شهرضا خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان طباطبائی
دکتر شاهسواری تمام وقت شهرضا خیابان انقلاب - پلاک 102
دکتر صادقی تمام وقت شهرضا خیابان حکیم فرزانه - دکتر صادقی
دکتر صارمی تمام وقت شهرضا چهارراه صاحب الزمان (عج)
دکتر ملکیان تمام وقت شهرضا خیابان شهید بهشتی - کوی بیت العباس
دکتر طاهرپور تمام وقت شهرضا خیابان شهید بهشتی - فرعی 38 - ساختمان پزشکی شفا
دکتر طراحی (ابن سینا) تمام وقت شهرضا میدان طالقانی - ابتدای خیابان انقلاب اسلامی
دکتر علی عسگری تمام وقت شهرضا خیابان انقلاب - نرسیده به چهار راه حکیم فرزانه - کوچه44 - نبش مجتمع پزشکی قمر بنی ها شم
دکتر یوسفی تمام وقت شهرضا میدان مدرس - خیابان ولیعصر غربی - بخش یک - پلاک 1499
رضائی(کیوان) تمام وقت شهرضا شهرضا/شهرضا/خیابان شهید بهشتی-داروخانه کیوان
شهداء(دکتر انصاری) شبانه روزی شهرضا شهرضا/خیابان ولیعصر شرقی مجتمع پزشکی ولیعصر
دکتر حسن زاده تمام وقت شهرضا شهرضا/شهرضا/خیابان حکیم فرزانه-مجتمع پزشکی مرکزی
دکتر قربانی تمام وقت شهرضا شهرضا خیابان حکیم الهی میدان شهید باهنر مجتمع بقیه ا...