داروخانه های سپاهان شهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر منصوری(مجید) - سپاهان شهر بلوار غدیر - جنب کلینیک شبانه روزی پردیس
دکتر آرسته - سپاهان شهر بلوار غدیر - مجتمع ارغوان - جنب پارک مرکزی
دکتر آقایی - سپاهان شهر بلوار غدیر - مجتمع نگین 2
دکتر شاهرخ زاده - سپاهان شهر بلوار غدیر- بعد از مسجد صاحب الزمان - مجتع تجاری مسکونی نور - پلاک 6