داروخانه های سراوان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امام حسین (ع) تمام وقت سراوان خیابان عدالت شمالی- نبش عدالت 20
امجد تمام وقت سراوان خیابان عدالت شمالی -جنب عینک سازی اپتیک - بالاتر از بیمارستان رازی
بلوچ تمام وقت سراوان مهرستان- خیابان ایرانشهر
درمانگاه نور نیمه وقت سراوان خیابان انقلاب- نبش بهزیستی
دکتر زهدی نیمه وقت سراوان شهر جالق - خیابان مولوی حسین بر
رسائی تمام وقت سراوان خیابان شهید بهشتی
رستم زهی تمام وقت سراوان خیابان قدس- روبروی مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
سراوان تمام وقت سراوان خیابان عدالت شمالی - بعد از بیمارستان رازی - جنب اداره پست
سلامت نیمه وقت سراوان خیابان عدالت- چهار راه پست- جنب ساختمان پزشکان شفاء
سینا تمام وقت سراوان مهرستان- خیابان امام خمینی (ره)- جنب بانک تجارت
لیاقت شبانه روزی سراوان خیابان عدالت شمالی - بالاتر از بیمارستان رازی
منصور تمام وقت سراوان خیابان شهید بهشتی- چهارراه بهداشت
مهران تمام وقت سراوان خیابان آزادی
دکتر احمدزاده نیمه روز عصر سراوان سراوان
بلوچ زهی تمام وقت سراوان سراوان - بخش محمدی-روستای محمدی سراوان