داروخانه های رشت


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
5 شهریور روزانه رشت خیابان حاجی آباد
آراد روزانه رشت چهارراه گلسار
آریا روزانه رشت خیابان نامجو - خیابان جنب درمانگاه امام سجاد
ابن سینا روزانه رشت خیابان نواب
اصغر نیا روزانه رشت خیابان آج بیشه
اکسیر روزانه رشت چهارراه گلسار
بخشنده روزانه رشت خیابان امام خمینی
بیمارستان فامیلی خاص رشت خیابان طالقانی
پاستور روزانه رشت بعد از پل بوسار
پاسکال روزانه رشت خیابان پل بوسار- خیابان ساختمان دنا
جرجانی روزانه رشت گلسار - خیابان گلباغ نماز
حقیقت شعار روزانه رشت خیابان احمد گوراب
دکتر آذر گشسب روزانه رشت خیابان حمیدیان
دکتر آریافر روزانه رشت خیابان پل بوسار -خیابان نواب
دکتر اردشیر نیمه روز عصر رشت خیابان شهدا- خیابان نبش کوچه شهدای اسلام
دکتر اسدی روزانه رشت خیابان علی آباد- جنب بانک صادرات
دکتر اسلامی روزانه رشت خیابان امام خمینی
دکتر اسماعیل زاده روزانه رشت خیابان شهید با هنر- خیابان بلوار شیون فومنی
دکتر امام وردی روزانه رشت خیابان میدان امام حسین- خیابان شهرک صبا
دکتر امیدوار روزانه رشت خیابان سردار جنگل- نبش یونس آباد
دکتر اکبرزاده روزانه رشت خیابان انقلاب
دکتر ایروانی روزانه رشت خیابان نواب- خیابان کوچه اقاقیا
دکتر بساکپور روزانه رشت خیابان یخسازی - بلوار شهید افتخاری
دکتر بهره مند روزانه رشت خیابان سعدی
دکتر پاک روزانه رشت خیابان امام خمینی
دکتر پورکاظمی روزانه رشت خیابان امام خمینی
دکتر تابان روزانه رشت خیابان انقلاب
دکتر توسلی روزانه رشت خیابان امام خمینی
دکتر جلالی روزانه رشت خیابان سعدی
دکتر جهانبخش روزانه رشت خیابان بیستون