داروخانه های رزن

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بابانظر مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا بابانظر
بیمارستان ولیعصر شبانه روزی رزن میدان شهدا به سمت قزوین
جامیشلو مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا جامیشلو
چانگرین مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا چانگرین
چایان مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا چایان
خورونده مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا خورونده
درجزین مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا درجزین
دکتر شیخ بابایی شبانه روزی رزن خیابان امام خمینی -خیابان شهید صباغ زاده
سورتجین مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا سورتجین
قایش مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا قایش
قینرجه مرکز بهداشت/روزانه رزن روستا قینرجه
لقمان حکیم (رزن - ) - رزن سه راهی قروه -خیابان شهید ستار ابراهیمی
مرکز شماره 5 شبانه روزی درجه 2 (دمق) - رزن شهرک فرهنگیان رزن -
مرکز شماره 2(رزن ) - رزن شهرک فرهنگیان
مرکزشماره1 (رزن - ) - رزن بلوار تهران
مرکزشماره3 شبانه روزی (قروه درجزین ) - رزن قروه - بلوار امام خمینی- میدان شهید مدنی
مرکزشماره4 (قروه درجزین) - رزن قروه- روبروی شهرداری قروه
مرکزی رزن تمام وقت رزن خیابان امام - روبروی بانک ملت
کرفس مرکز بهداشت/روزانه رزن روستای کرفس
لقمان حکیم (رزن) تمام وقت رزن سه راهی قروه خ شهید ستار ابراهیمی
مرکزشماره1 (رزن) مرکز بهداشت/روزانه رزن بلوار تهران
مرکز شماره 2(رزن) مرکز بهداشت/روزانه رزن شهرک فرهنگیان رزن
مرکزشماره3 شبانه روزی ( قروه درجزین ) مرکز بهداشت/شبانه روزی رزن قروه - بلوار امام خمینی میدان شهید مدنی