داروخانه های دیر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر آرام روزانه دیر بلوار شهید بهشتی
دکتر پرویزی روزانه دیر خیابان شهید بهشتی
غدیر روزانه دیر درمانگاه غدیر - دیر