داروخانه های خوراسگان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر سعیدیانفر تمام وقت خوراسگان ابتدای خیابان اباذر - جنب بانک کشاورزی
دکتر زمانی - خوراسگان پزوه - خیابان اباذر - فلکه پزوه - نبش فلکه - ابتدای خیابان فجر
دکتر گلی تمام وقت خوراسگان خیابان اباذر - ابتدای خیابان اباذر
دکتر معمار زاده (بوعلی) تمام وقت خوراسگان خیابان اباذر - جنب مسجد اباذر
دکتر رواقی تمام وقت خوراسگان خیابان اباذر - روبروی درمانگاه ابا عبداله
دکتر علوی - خوراسگان خیابان جی - ابتدای خیابان همدانیان - مقابل ترمینال جی
دکتر راستی - خوراسگان خیابان جی - ابتدای همدانیان - پلاک 8
دکتر عرفان منش - خوراسگان خیابان جی - حدفاصل سه راه مسجد علی و چهار راه اریسون
دکتر آردانه - خوراسگان خیابان جی شرقی - چهار راه اریسون - مقابل بانک ملی
دکتر اجل لوئیان - خوراسگان خیابان شهدای ابر - جنب فضای سبز
دکتر عکافیان - خوراسگان فلکه خوراسگان - کوچه بسیج - دار الشفاء ابوالعباس
دکتر محمدی - خوراسگان خیابان اباذر - روبروی قرض الحسنه
دانشمند(نادر) تمام وقت خوراسگان اصفهان/خوراسگان/خیابان اباذر-روبروی مسجد گلزار
دکتر حسینی (بعثت) تمام وقت خوراسگان اصفهان/خوراسگان/خ جی-ابر-روبروی بانک کشاورزی-جنب استخر پردیس