داروخانه های خنج

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بهادر - خنج توحید- جنب آزمایشگاه دکتر زمانی
دکتر لطافت - خنج ابتدای خیابان شعیبی- جنب نمایندگی زمزم- ساختمان پزشکان
دکتر کیائی - خنج امام خمینی- روبروی بانک صادرات