داروخانه های خدابنده

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابراهیمی زیبا (پاستور) - خدابنده خیابان امام - روبروی فرهنگسرای ارشاد - کوچه سهید کرمی زرندی 
دکتر عاشق - خدابنده خیابان امام - روبروی ساختمان ارشاد- پلاک 68
دکتر محرمی - خدابنده خیابان امام - پائینتر از فرهنگسرای ارشاد- پلاک 10
دکتر موسوی  روزانه خدابنده خیابان دکتر چمران - بالاتر از میدان معلم
دکتر برجسته باف - خدابنده خیابان امام
  ابراهیمی زیبا (پاستور)  روزانه خدابنده خیابان امام روبروی فرهنگسرای ارشاد کوچه سهید کرمی زرندی 
  دکتر محرمی  روزانه خدابنده خیابان امام پائینتر از فرهنگسرای ارشاد پلاک 10
  دکتر برجسته باف  روزانه خدابنده خیابان امام
 دکتر عاشق شبانه روزی خدابنده خ امام روبروی ساختمان ارشاد پ68