داروخانه های جم

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امام جواد روزانه جم درمانگاه امام جواد جم
دکتر پیمانی شبانه روزی جم بخش جم - خیابان ساحلی - بعد از آتش نشانی
رازی (دکتر حسین خواجه نصیر) - جم بخش جم
میلاد روزانه جم بوشهر - جم
رازی جم روزانه جم بخش جم