داروخانه های بردسیر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
مجدزاده روزانه بردسیر بلوار 22 بهمن
خسروی روزانه بردسیر بلوار آزادگان - بیمارستان قائم
دکتر مقدسیان روزانه بردسیر خیابان امام - جنب مخابرات
دکتر علمی روزانه بردسیر خیابان امام خمینی - جنب صندوق قرض الحسنه توحید
دکتر ابوتراب زاده روزانه بردسیر بردسیر-خیابان امام خمینی-جنب صندوق قرض الحسنه توحید
دکتر دادگری روزانه بردسیر بردسیر-خیابان امام خمینی –پلاک 39
دکتر هوشمند روزانه بردسیر بردسیر-بلوار 22 بهمن