داروخانه های برازجان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر آریا روزانه برازجان میدان شهید چمران- جنب بیمارستان 17 شهریور
دکتر پرنیان روزانه برازجان خیابان شهید چمران
دکتر دهقانی روزانه برازجان خیابان شهید چمران
دکتر رضایی شبانه روزی برازجان میدان بیمارستان
دکتر شیخی روزانه برازجان خیابان امام - نبش بازار پلاک 1
دکتر غریبی روزانه برازجان جنب بیمارستان 17 شهریور
دکتر محتشمی روزانه برازجان بوشهر - برازجان
نبوت سپاه روزانه برازجان خیابان شهید چمران- درمانگاه نبوت
نوید روزانه برازجان میدان شهید چمران- ساختمان پزشکان نوید 2
ولی عصر روزانه برازجان میدان امام
یاس روزانه برازجان بیمارستان 17 شهریور
دکتر کلانتری شبانه روزی برازجان خیابان شهید چمران - جنب رادیولوژی دشتستان
امام موسی کاظم روزانه برازجان خیابان شهید چمران
دکتر صالحی روزانه برازجان شهیدچمران - نبش پاساژ پاکزار