داروخانه های بابلسر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
اجاکسر مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به فریدونکنار- روستای اجاکسر
باقر تنگه مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به بهنمیر- روستای باقرتنگه
بهنمیر مرکز بهداشتی درمانی بابلسر بهنمیر- میدان قدس- درمانگاه 17 شهریور
بیمارستان حضرت زینب (س) بیمارستانی بابلسر خیابان شهید چمران- سادات محله
بیمارستان شفا بیمارستانی بابلسر خیابان امام
دکتر رحیم زاده روزانه بابلسر روستای چوپانکاء بابلسر
دکتر فرهادی روزانه بابلسر روستای عزیزک بابلسر
دکتر کاویان روزانه بابلسر روستای اجاک سر
سر حمام مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به امیر کلا- میدان امیر پازواری- روستای سرحمام
عرب خیل مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به بهنمیر- روستای عربخیل
عزیزک مرکز بهداشتی درمانی بابلسر بهنمیر- جاده بابل- روستای عزیزک
علی آباد مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به امیر کلا- روستای علی آباد
نصرت کلا مرکز بهداشتی درمانی بابلسر روستای نصرت کلا
کله بست مرکز بهداشتی درمانی بابلسر جاده بابلسر - به امیرکلا- هادی شهر (کله بست )
یگانه روزانه بابلسر هادی شهر (میربازار)
دکتر فلاح شبانه روزی بابلسر شهر بابلسر- میدان بسیج
دکتر خواجوی نیا شبانه روزی بابلسر شهر بابلسر- خیابان پاسداران- روبروی بانک ملی
سهیل روزانه بابلسر شهر بابلسر- خیابان امام خمینی
دکتر شعبانی روزانه بابلسر شهر بابلسر - خیابان امام خمینی
دکتر ولی زاده روزانه بابلسر شهر بابلسر -خیابان پاسداران – روبروی تعاونی اعتباری بانک صادرات
دکتر شریف زاده روزانه بابلسر شهر بابلسر- خیابان پاسداران – روبروی تعاونی اعتباری بانک تجارت
پاستور روزانه بابلسر شهر بابلسر- میدان شهدا
کاسپین روزانه بابلسر شهر بابلسر- نبش میدان بسیج
دکتر خوجینیان روزانه بابلسر شهر بابلسر- خیابان شهید رجائی
دکتر پور نصراله روزانه بابلسر شهر بابلسر- خیابان امام- جنب پمپ بنزین- مجتمع پزشکی آریان مازند
دکتر جعفری روزانه بابلسر شهر بابلسر- خیابان شهید بهشتی- چهارراه امامزاده