داروخانه های اشنویه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان نبی اکرم بیمارستانی اشنویه میدان انقلاب
دکتر امیرامینی روزانه اشنویه خیابان امام - روبروی مسجد جامع
دکتر سفرنگ روزانه اشنویه میدان انقلاب - روبروی بیمارستان نبی اکرم - ابتدای بلوار معلم
دکتر نظری روزانه اشنویه خیابان سربازان گمنام
دکتر زرزاسنگان روزانه اشنویه خ کارگر
کوثرواگذار به دکتر راحمی شبانه روزی اشنویه جنب شبکه بهداشت درمان