داروخانه های آمل


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
قائمیه مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده آمل - به درویشخیل- کیلومتر 20 آمل
قانون روزانه آمل روستای امامزاده عبداله
قلعه کش مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده آمل - به بابل- کیلومتر 10 آمل
گزنک مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- 75 کیلومتری آمل
محمد آباد مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- بعد از پلیس راه آمل
مرزان کلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- نرسیده به روستای امام زاده عبدا...- بعد از روستای درازان
مرزنگو مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده درویشخیل به فریدونکنار- کیلومتر 20 آمل
نظام آباد مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده قدیم آمل - به بابل
وسطی کلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده قدیم آمل - به بابل- بعد از روستای نظام آباد- روستای وسطی کلا
کلاکسر مرکز بهداشتی درمانی آمل خیابان طالب آملی- روستای کلاکسر
کمانگر کلا دابو مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده درویشخیل به فریدونکنار- کیلومتر 14 آمل
کمانگر کلا دشت سر مرکز بهداشتی درمانی آمل کمربندی هزارسنگر به محمودآباد - جنب پمپ گاز
دکتر صایری مقدم روزانه آمل خیابان 17 شهریور- نبش کوچه شهید علی مازندرانی
دکتر میرزایی روزانه آمل خیابان امام خمینی- بلوار مدرس- روبروی آفتاب 74
دکتر آزاد فروز روزانه آمل خیابان امام خمینی- بین آفتاب 12 و 14
دکتر حیدری روزانه آمل خیابان امام خمینی- بین آفتاب 22 و 24
دکتر پور ابراهیم روزانه آمل خیابان شهید بهشتی- بین اندیشه 63 و 65- جنب بستنی سرای پامچال
دکتر غلامی روزانه آمل میدان 17شهریور- ابتدای خیابان طالب آملی- نبش کوچه دریای 4
دکتر شکوهی روزانه آمل میدان فجر- خیابان شیخ فضل الله نوری
دکتر وحدانی آملی شبانه روزی آمل ابتدای خیابان آزادگان- جنب بیمارستان آریا
دکتر سلیمانیان روزانه آمل ابتدای خیابان طالب آملی- جنب درمانگاه فرهنگیان
دکتر نیاکی روزانه آمل بخش مرکزی- خیابان شهید باهنر- روبروی بانک ملت مرکزی - ساختمان پزشکان البرز
دکتر حسینیان شبانه روزی آمل بخش مرکزی- خیابان شهید مصطفی خمینی- پاساژ شرکاء
دکتر ارشدی روزانه آمل خیابان 17 شهریور - کوچه بنیاد شهید- ساختمان پزشکان رازی
دکتر فخرایی روزانه آمل خیابان 17 شهریور – نبش کوچه بنیاد شهید- روبروی بنیاد 15 خرداد
دکتر شفایی روزانه آمل خیابان 17 شهریور- روبروی اداره برق
دکتر یزدانی روزانه آمل خیابان 17 شهریور- روبروی پاساژ مروارید- ساختمان ارم- نبش پاساژ
رازی روزانه آمل خیابان 17 شهریور- روبروی تامین اجتماعی- پاساژ رضایی
دکتر گشتاسبی (البرز) روزانه آمل خیابان 17 شهریور- ساختمان پزشکان آمل
سینا روزانه آمل خیابان 17 شهریور- میدان 17 شهریور- نرسیده به سه راه