داروخانه های آمل


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
اجوار کلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده قدیم آمل - به بابل- بعد از نساجی بابکان- روستای اجوارکلا
اسپاهیکلا مرکز بهداشتی درمانی آمل کیلومتر 12 جاده درویشخیل به فریدونکنار
اسک مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- 85 کیلومتری آمل -
امامزاده عبدالله مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- شهر آمام زاده عبدا...
اوجی آباد مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده محمدآباد- بعد از پل هوایی جنگل
بائیجان مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- 65 کیلومتری آمل -
بوران مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده آمل - به بابل- 3 کیلومتری آمل -
بیمارستان 17 شهریور بیمارستانی آمل خیابان هلال احمر، خیابان سبزه میدان، خیابان شهید قندی، پشت ساختمان پزشکان
بیمارستان امام رضا (ع) بیمارستانی آمل خیابان امام رضا
بیمارستان امام علی (ع) بیمارستانی آمل خیابان شیخ فضل اله نوری- روبروی شرکت کاله
بیمارستان شمال بیمارستانی آمل بلوار امام خمینی- بعد از میدان قائم
تجن جار مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده نور - بعد از میدان فجر
حسین آباد مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده نور - جاده نور - به کلوده
در ویش خیل مرکز بهداشتی درمانی آمل سه راهی دابودشت- روستای درویشخیل
درازان مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- روستای درازان- پلیس راه قدیم آمل
دکتر آهنگری روزانه آمل خیابان امام خمینی- بین آفتاب 23 و 25
دکتر راعی روزانه آمل سیکاپل- خیابان امام رضا- انتهای خیابان رضوان 21- همکف پاساژ طریقتی
دکتر رفیعی روزانه آمل روستای آهنگرکلا آمل - جاده فریدون کنار - سه راهی آهنگر کلا دابو
دکتر روحی روزانه آمل خیابان 17 شهریور- انتهای کوچه بنیاد شهید
دکتر سیفی روزانه آمل خیابان طالب آملی- بلوار کارگر -جنب دریای 53
دکتر فلاح روزانه آمل خیابان امام رضا- رضوان 61
دکتر منصوری نیا روزانه آمل جاده قدیم بابل- روستای شادمحل – بخش 3 دشت سر جاده قدیم آمل - به بابل بلوار شهید مطهری جنب شهرک بسیجیان
دکتر مومنی فر روزانه آمل روستای فیروزکلا- جاده قدیم آمل - به بابل- سه راه روستای فیروزکلا
دکتر کیاقادی روزانه آمل جاده قدیم آمل به بابل- روستای وسطی کلاه آمل
رشکلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده آمل - به بابل- کیلومتر 4 آمل
رینه مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده هراز- 90 کیلومتری آمل
شهید بهشتی روستایی مرکز بهداشتی درمانی آمل بلوار یوسفیان- اندیشه 49
طوله کلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده آمل - به واسکس- کیلومتر 5 آمل
فجر روستایی مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده قدیم آمل - به بابل- نرسیده به پل هوایی- تربیت 31
فیروز کلا مرکز بهداشتی درمانی آمل جاده قدیم آمل - به بابل- روستای فیروزکلا