داروخانه های آق قلا

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر جلیلی روزانه آق قلا خیابان شهید رجایی- روبروی بانک قوامین
دکتر سوقی روزانه آق قلا روستای عطاآباد