داروخانه های ایران


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر محمدی خصوصی- روزانه آبادان میدان طیب - رو به روی پارک شطرنج
دکتر پورکیانی خصوصی- شبانه روزی آبادان کوی قدس - نبش بهار 49
کلینیک 8 شهریور - تامین اجتماعی - آبادان سیکلین
کلینیک مطهری - تامین اجتماعی - آبادان خیابان منتظری
دکتر زال آبادی خصوصی - روزانه آبادان جنب اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی
دکتر زمانی خصوصی - شبانه روزی آبادان خیابان شهید مدرس - رو به روی بیمارستان شهید بهشتی
دکتر سوفاری خصوصی - روزانه آبادان/اروندکنار اروندکنار میدان امام خمینی
دکتر مع الحق - آباده میدان بسیج- روبروی بانک کشاورزی - جنب قنادی دلشاد
دکتر دارایی - آباده امام خمینی- روبروی بانک مسکن
دکتر دهقانی - آباده امام خمینی ره-جنب سینما
دکتر توکلی روزانه آباده میدان بسیج-روبروی بانک کشاورزی - جنب قنادی دلشاد
دکتر آصف جاه - آباده امام خمینی (ره)- میدان ولیعصر (عج)- بین خیابان امام خمینی (ره) و خیابان معلم
دکتر بستانیان - آباده امام خمینی ره- میدان شهید منتظری- بین خیابان امام خمینی و بلوار استقلال -جنب آزمایشگاه دکتر توکل
ناظمی روزانه آباده امام خمینی-روبروی بانک مسکن
دکتر ابراهیمی روزانه آباده خیابان امام-روبروی پست-جنب مغازه فرشاد
دکتر اردشیری - آباده امام خمینی (ره) -جنب بانک رفاه شعبه مرکزی
دکتر محمدزاده - آباده امام- میدان ولی عصر(عج) - ضلع شرقی میدان
آریا - آباده خیابان امام- روبروی پست- جنب مغازه فرشاد
بختگان روزانه آباده طشک ولی عصر
  دکتر پورشیوا  روزانه آببر خیابان امام
  دکتر مظلوم فاضل روزانه آببر خ امام جنب بانک کشاورزی
دکتر دهداری روزانه آبپخش خیابان انقلاب
دکتر شریفی روزانه آبپخش خیابان انقلاب
والفجر روزانه آبدان جنب اورژانس 115
دکتر دهقانی روزانه آبش احمد آبش احمد,خیابان امام
اسلامی آبیک آبیک ـ خ طالقانی
قره گوزلو آبیک آبیک – بلوار امام خمینی
پاستور آبیک آبیک ـ بلوار امام خمینی – چهارراه بسیج
جلیلوند آبیک آبیک ـ خ طالقانی
عنبری روز بهانی آبیک آبیک ـ خ طالقانی