آزمایشگاه‌های گچساران

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهید رجائیگچسارانگچساران بیمارستان شهید رجایی
دکتر اسدیگچسارانخیابان بلادیان ـ کوچه روبروی مسجد صاحب الزمان
دکتر براتیگچسارانخیابان بلادیان کوچه چهارم
سیناگچسارانخیابان بلادیان اول کوچه پست
شفاگچسارانخیابان بلادیان
مرکز بهداشتی باشتگچسارانخیابان اصلی روبروی بخشداری
مرکز شهید بشارت (درمانگاه ش 2)گچسارانخ شهید بلادیان جنب بسیج خواهران
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3گچسارانخیابان بلالیان
مرکز بهداشتی درمانی دیلگچسارانروستای دیل
درمانگاه تامین اجتماعی گچسارانگچسارانگچساران -کوی کارکنان
بیمارستان بعثتگچسارانگچساران بیمارستان بعثت
درمانگاه تامین اجتماعیگچسارانگچساران درمانگاه تامین اجتماعی
مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهریگچسارانپانصد دستگاه بلوار وسط
مرکز باباکلانگچسارانروستای باباکلان
درمانگاه مهر شرکت تعاونی 603گچسارانگچساران خیابان شهید بلادیان غربی جنب بانک تجارت
بیمارستان بعثتگچسارانگچساران
بیمارستان شهید رجائیگچسارانمهسا خانلری
درمانگاه مهر گچسارانگچسارانگچساران خیابان شهید بلادیان