آزمایشگاه‌های گلپایگان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
خورشیدگلپایگانگلپایگان- خیابان ایت الله گلپایگانی - نرسیده به مسجد فاطمیه-ساختمان فاطمیه
بیمارستان امام حسین (ع)گلپایگانگلپایگان
تشخیص طبی وصالگلپایگانمیدان فردوسی اول خیابان 17 تن
دکتر امیر موحدیگلپایگانفلکه 17 شهریور جنب بازارچه نگین
دکتر غفاریگلپایگانمیدان 17 شهریور ابتدای خیابان آیت اله گلپایگانی
درمانگاه آیت و الله گلپایگانی گوگدگلپایگانگوگد _ بلوار شفا
درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگانگلپایگانگلپایگان - بلوار سلمان فارسی