آزمایشگاه‌های گلوگاه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشت لمراسکگلوگاهگلوگاه - لمراسک
بیمارستان ثامن الا ئمهگلوگاهگلوگاه - بیمارستان ثامن الائمه
دانشگلوگاهگلوگاه - خیابان امام - ساختمان نیمه شعبان - طبقه زیر زمین
مرکزی بهداشتگلوگاهگلوگاه - جنب نیروی انتظامی