آزمایشگاه‌های گلوگاه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت لمراسک گلوگاه گلوگاه - لمراسک
بیمارستان ثامن الا ئمه گلوگاه گلوگاه - بیمارستان ثامن الائمه
دانش گلوگاه گلوگاه - خیابان امام - ساختمان نیمه شعبان - طبقه زیر زمین
مرکزی بهداشت گلوگاه گلوگاه - جنب نیروی انتظامی