آزمایشگاه‌های گرگان


نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر شهریار علیزاده گرگان گرگان - خ ولیعصر - کلینیک دکتر موسوی
رفرانس استان(مرجع دانشگاهی) گرگان گرگان- جاده کمربندی
سازمان انتقال خون گرگان گرگان - خ 5 آذر
مرکزی شهرستان گرگان گرگان گرگان
بیمارستان مسعود گرگان گرگان- گرگانپارس
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان گرگان- میدان بسیج
بیمارستان دکتر موسوی گرگان گرگان - خ ولیعصر - عدالت 11- بیمارستان دکتر موسوی
بیمارستان فلسفی گرگان گرگان - خ سرخواجه
پاتوبیولوژی سیناگرگان گرگان گرگان- خ ولیعصر- عدالت 13- ساختمان آرمان
پاتوبیولوژی گلستان گرگان گرگان - خ ولیعصر - انبار جهاد- نبش عدالت 49
پاتوبیولوژی نور گرگان گرگان - خ ولیعصر -انتهای عدالت 13 - مجتمع حجت - ط 1
پاتوبیولوژی بهار گرگان گرگان- خ ولیعصر- نرسیده به عدالت 7
پاتوبیولوژی دکتر بلخی گرگان گرگان - خ ولیعصر - عدالت 20 - مجتمع مینا- ط 1
پاتوبیولوژی سپهر گرگان گرگان- خ ولیعصر - عدالت 11- ساختمان مهستان
پاتوبیولوژی صدراگرگان گرگان گرگان - خ ولیعصر- پاساژ صدرا- ط 1
پاتوبیولوژی کاوش گرگان گرگان - عدالت 11- ساختمان اردوان
پاتوبیولوژی لاندا گرگان گرگان - خ ولیعصر - بین عدالت 16و 14
پاتوبیولوژی مهر گرگان گرگان- خ ولیعصر -عدالت 18 - پلاک 6
پلی کلینیک امام خمینی(ره) گرگان گرگان- خ ولیعصر-بالاتر ازدادگاه انقلاب
تشخیص طبی دکتر آیت الهی گرگان گرگان خ ولیعصر- پاساژ لاله زاری - طبقه دوم
تشخیص طبی پارس گرگان گرگان گرگان - خ ولیعصر- نبش عدالت 31- پاساژ کوروش- ط 1
تشخیص طبی پاستورگرگان گرگان گرگان - خ ولیعصر - کوی ویلا - پلاک 7
تشخیص طبی دانش گرگان گرگان گرگان - خ ولیعصر- ساختمان سینا
تشخیص طبی دکتر روزدار گرگان گرگان - خ ولیعصر- پاساژ ولیعصر
تشخیص طبی دکتر مفید گرگان گرگان - خ ولیعصر - عدالت 35 - پلاک 34
تشخیص طبی فارابی گرگان گرگان-خیابان امام-پاساژقدس-طبقه اول
درمانگاه امام جعفر صادق (ع) گرگان گرگان گرگان - خ پاسداران- روبروی اداره آموزش پرورش
درمانگاه موسی بن جعفر (ع) گرگان گرگان - خ پاسداران
زندان گرگان گرگان گرگان - روستای امیرآباد
شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی حضرتی گرگان گرگان - خ ولیعصر پاساژ ایرانشهر- ط 2