آزمایشگاه‌های کوهدشت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر مسجدیان کوهدشت کوهدشت- خیابان بازارچه
پادروند کوهدشت مرکز بهداشتی پادروند
چغا بل کوهدشت مرکز بهداشتی چغابل
درب گنبد کوهدشت مرکز بهداشتی درمانی درب گنبد
کونانی کوهدشت مرکز بهداشتی درمانی کونانی
محمد رسول الله کوهدشت مرکز بهداشتی درمانی شهری
چاپیت کوهدشت مرکز بهداشتی چاپیت
اولادقباد کوهدشت مرکز بهداشتی درمانی اولادقباد
مرکز خوشناموند کوهدشت روستای خوشناموند
مرکز گراب کوهدشت مرکز بهداشتی گراب
دکتر مسجدیان کوهدشت میدان امام ـ خیابان بازارچه
پاتوبیولوژی کوهدشت کوهدشت خیابان بازارچه ـ کوچه خیام
اشتره گل گل کوهدشت مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان امام خمینی کوهدشت کوهدشت
پاتوبیولوژی کوهدشت کوهدشت کوهدشت- خیابان بازارچه