آزمایشگاه‌های کنگان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیکنگانبیمارستان امام خمینی
خاتم الانبیاءکنگانبلوار امام
دکتر کرمیکنگانبلوار امام خمینی (ره ) جنب پل هوائی ـ ساختمان پزشکان متخصص
پاتولو‍‍‍‍‍‍ی دکتر صفریکنگانکنگان خیابان امام رضا (ع) ساختمتن پزشکان