آزمایشگاه‌های کمیجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی کمیجانکمیجانکمیجان,خ امام-نرسیده به سه راه فرمانداری
بیمارستان امام علی (ع)کمیجانکمیجان
مرکز بهداشتی و درمانی میلاجردکمیجانکمیجان ، شهر میلاجرد ، خ شهدا
مرکز بهداشتی و درمانی خنجینکمیجانکمیجان ، روستای خنجین