آزمایشگاه‌های کلاله

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتوبیولوژی قانونکلالهکلاله - خ فراغی- کوچه شهید قندی
بیمارستان حضرت رسول (ص)کلالهکلاله - میدان الغدیر - جنب دادگستری
مرکزبهداشت کلالهکلالهکلاله- خ شهید بهشتی- مرکز بهداشتی درمانی