آزمایشگاه‌های کرمان


نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتولوژی دانشکرمانخیابان جهاد کوچه جیحون شماره 57
کرمان - آزمایشگاه سازمان انتقال خونکرمانکرمان - بلوار 22 بهمن - حنب شرکت گاز
کرمان - پاتوبیولوژی دکتر میرشکاریکرمانکرمان -چهارراه طهماسب آباد روبروی ساختمان پزشکان متخصص
کرمان - تشخیص طبی عمومی دکتر حریکرمانکرمان - میدان آزادی ـ خیابان بهینار کوچه کاروان
کرمان - تشخیص طبی عمومی دکتر خرمیکرمانکرمان - چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشکان
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)کرمانکرمان خیابان پروین اعتصامی بیمارستان حضرت فاطمه ( س )
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتیکرمانکرمان - بلوار جمهوری. بهعد از چهارراه فرهنگیان
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان 579 ارتشکرمانکرمان - خیابان شهید قرنی بیمارستان 579 ارتش
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان ارجمندکرمانکرمان - میدان باغ ملی ـ کوچه ارجمند
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س)کرمانکرمان - خیابان کار- نبش کوچه 14- بیمارستان الزهرا ( س)
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانیکرمانکرمان- خیابان ابوحامد- بیمارستان ایت الله کاشانی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه خیریه ثامن الحجج (ع)کرمانکرمان -خیابان شهید رجائی جنب کوچه 78 مرکز درمانی بیماریهای خاص
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه سید الشهداءکرمانکرمان ـ سه راه بهزاد
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان کرمان -آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیانکرمانکرمان -خیابان قر نی درمانگاه فرهنگیان
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه هوا نیروزکرمانکرمان - بلوار جمهوری اسلامی - شهرک هوانیروز
کرمان -آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر بذر افشانکرمانکرمان - خیابان جهاد - بین کوچه 6 و 8 - ساختمان البرز
کرمان -آزمایشگاه کلینیک بعثتکرمانکرمان - خیابان شریعتی - چهاراه طهماسب آباد
کرمان -آزمایشگاه کلینیک نیمه شعبانکرمانکرمان - بلوار 22 بهمن - چهارراه شعبانیه
کرمان -آزمایشگاه مرجعکرمانکرمان - بلوار جمهوری اسلامی- چهاراه شفا دانشگاه علوم پزشکی
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان راضیه فیروزکرمانخ مطهری ـ بعد از سه راه احمدی
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان افضلی پورکرمانکرمان بزرگراه امام خمینی پردیسه افضلی پور جنب دانشگاه باهنر بیمارستان افضلی پور
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا( ع )کرمانکرمان - خیابان استقلال بیمارستان سیدالشهدا
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شفاکرمانکرمان - بلوار جمهوری اسلامی- خیابان شفا - بیمارستان شفا
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید باهنرکرمانکرمان خیابان شهید قرنی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه خیریه محمودیکرمانکرمان - چهاراه شهید باهنر - درمانگاه محمودی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه شماره 2تامین اجتماعیکرمانکرمان - خیابان سرباز- کوچه شماره 14
کرمان -آزمایشگاه زندانکرمانکرمان - بزرگراه امام - چهارراه زندان
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر فاطمه نبی پورکرمانکرمان - خیابان استقلال کوچه شماره 2 مجتمع پزشکی استقلال
کرمان -پاتوبیولوژی آرادکرمانکرمان - خیابان فردوسی - جنب سازمان ثبت اسناد - ساختمان پزشکان آراد
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر یزدان پناهکرمانکرمان -خیابان شریعتی ـ میدان باغ ملی ساختمان انصار رسول