آزمایشگاه‌های کاشان


نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان نقوی - کاشانکاشانچهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید رجایی
بهداشتی مسلم ابن عقیل-کاشانکاشانخیابان باباافضل-کوی مسجد جامع -درمانگاه مسلم
رفرانس- کاشانکاشانچهار راه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- جنب معاونت درمان
بیمارستان کارگرنژاد- کاشانکاشانبلوار راوند - مجتمع بیمارستانی بهشتی
تشخیص طبی و آسیب شناسی بیمارستان بهشتی کاشانکاشانبلوار قطب راوندی-بلوار پرستار-بیمارستان شهید بهشتی
درما نگاه استرککاشاناسترک درمانگاه
درمانگاه فاطمیه زیدی- کاشانکاشانمیدان جهاد - خیابان شهیدان زیدی - درمانگاه فاطمیه زیدی
مرجع دانشگاهی - کاشانکاشانکاشان - درمانگاه مسلم بن عقیل
مواد مخدر - کاشانکاشانخیابان امام - درمانگاه گلابچی
تشخیص طبی دکتر سلطان- کاشانکاشانچهارراه آیت الله کاشانی-خیابان شهید رجایی-جنب بیمارستان نقوی
تشخیص طبی و آسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتر وکیلی- کاشانکاشانخیابان شهید رجائی ـ خیابان اقبال لاهوری ـ ابتدای کوچه چهل جریب
تشخیص طبی ولیعصر(عج) - کاشانکاشانچهارراه آیت ا... کاشانی ابتدای خیابان رجایی
تشخیص طبی درمانگاه فرهنگیان- کاشانکاشانمیدان ولیعصر (عج) - بلوار شهید مطهری
تشخیص طبی دکتر رحمتی- کاشانکاشانخیابان شهید بهشتی ـ ابتدای کوچه آزادی
تشخیص طبی بوعلی- کاشانکاشانمیدان بسیج - ابتدای جاده ابوزید آباد
تشخیص طبی پاستور کاشانکاشانمیدان کمال الملک
تشخیص طبی درمانگاه شفا کاشانکاشانچهار راه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- مجتمع درمانی شفا
تشخیص طبی دکتر نیکخواه - کاشانکاشانچهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- ساختمان پزشکان امیر کبیر
تشخیص طبی وآسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتر احترام- کاشانکاشانخیابان شهید بهشتی ـ جنب داروخانه طبس ـ کوچه آزادی
درمانگاه جوشقان قالی (کامو- قهرود)کاشانجوشقان قالی درمانگاه
تشخیص طبی دکتر قیومیکاشانچهارراه آیت الله کاشانی- ابتدای خیابان شهید رجایی
بیمارستان متینی- کاشانکاشانخیابان امیر کبیر - جاده فین
بیمارستان شبیه خوانی - کاشانکاشانچهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی - جنب معاونت درمان
درمانگاه شهید مطهری قمصرکاشانقمصر
زندان کاشانکاشانمیدان ولیعصر -کوچه زندان
درمانگاه بهداشتی برزککاشانبرزک-مرکز بهداشت
بیمارستان بهشتیکاشانکیلومتر 5 جاده راوند
سلطان میراحمدکاشانخیابان علوی روبروی خانه بورجردیها
گلابچیکاشانخیابان امام خمینی - جنب حوزه علمیه
مرکزیکاشانخیابان بابا افضل جنب سازمان آب