آزمایشگاه‌های کاشان


نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان نقوی - کاشان کاشان چهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید رجایی
بهداشتی مسلم ابن عقیل-کاشان کاشان خیابان باباافضل-کوی مسجد جامع -درمانگاه مسلم
رفرانس- کاشان کاشان چهار راه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- جنب معاونت درمان
بیمارستان کارگرنژاد- کاشان کاشان بلوار راوند - مجتمع بیمارستانی بهشتی
تشخیص طبی و آسیب شناسی بیمارستان بهشتی کاشان کاشان بلوار قطب راوندی-بلوار پرستار-بیمارستان شهید بهشتی
درما نگاه استرک کاشان استرک درمانگاه
درمانگاه فاطمیه زیدی- کاشان کاشان میدان جهاد - خیابان شهیدان زیدی - درمانگاه فاطمیه زیدی
مرجع دانشگاهی - کاشان کاشان کاشان - درمانگاه مسلم بن عقیل
مواد مخدر - کاشان کاشان خیابان امام - درمانگاه گلابچی
تشخیص طبی دکتر سلطان- کاشان کاشان چهارراه آیت الله کاشانی-خیابان شهید رجایی-جنب بیمارستان نقوی
تشخیص طبی و آسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتر وکیلی- کاشان کاشان خیابان شهید رجائی ـ خیابان اقبال لاهوری ـ ابتدای کوچه چهل جریب
تشخیص طبی ولیعصر(عج) - کاشان کاشان چهارراه آیت ا... کاشانی ابتدای خیابان رجایی
تشخیص طبی درمانگاه فرهنگیان- کاشان کاشان میدان ولیعصر (عج) - بلوار شهید مطهری
تشخیص طبی دکتر رحمتی- کاشان کاشان خیابان شهید بهشتی ـ ابتدای کوچه آزادی
تشخیص طبی بوعلی- کاشان کاشان میدان بسیج - ابتدای جاده ابوزید آباد
تشخیص طبی پاستور کاشان کاشان میدان کمال الملک
تشخیص طبی درمانگاه شفا کاشان کاشان چهار راه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- مجتمع درمانی شفا
تشخیص طبی دکتر نیکخواه - کاشان کاشان چهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی- ساختمان پزشکان امیر کبیر
تشخیص طبی وآسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتر احترام- کاشان کاشان خیابان شهید بهشتی ـ جنب داروخانه طبس ـ کوچه آزادی
درمانگاه جوشقان قالی (کامو- قهرود) کاشان جوشقان قالی درمانگاه
تشخیص طبی دکتر قیومی کاشان چهارراه آیت الله کاشانی- ابتدای خیابان شهید رجایی
بیمارستان متینی- کاشان کاشان خیابان امیر کبیر - جاده فین
بیمارستان شبیه خوانی - کاشان کاشان چهارراه آیت اله کاشانی - خیابان شهید بهشتی - جنب معاونت درمان
درمانگاه شهید مطهری قمصر کاشان قمصر
زندان کاشان کاشان میدان ولیعصر -کوچه زندان
درمانگاه بهداشتی برزک کاشان برزک-مرکز بهداشت
بیمارستان بهشتی کاشان کیلومتر 5 جاده راوند
سلطان میراحمد کاشان خیابان علوی روبروی خانه بورجردیها
گلابچی کاشان خیابان امام خمینی - جنب حوزه علمیه
مرکزی کاشان خیابان بابا افضل جنب سازمان آب