آزمایشگاه‌های چالوس

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پارسچالوسچالوس - خیابان 17 شهریور - بالای قنادی صفاهان
مرکز بهداشت مرزن آبادچالوسچالوس -مرزن آباد-مرکز بهداشت
بیمارستان طالقانیچالوسچالوس - بیمارستان طالقانی
بیمارستان بنت الهدیچالوسچالوس - ابتدای شهرک نواب
درمانگاه امام رضا (ع)چالوسچالوس - میدان مخابرات
دقیقچالوسچالوس - روبروی بیمارستان - جنب بانک سپه مرکزی - کوچه شفا - ساختمان پزشکان شفا
دکتر کشوریچالوسچالوس-روبروی بیمارستان طالقانی- کوچه گل سرخی
ذکریای رازیچالوسچالوس - روبروی بیمارستان طالقانی - آزمایشگاه رازی
فرشادچالوسچالوس - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه - گلسرخی -آزمایشگاه فرشاد
مرکز بهداشتچالوسچالوس - مرکز بهداشت
بیمارستان قائمچالوسچالوس - کلاردشت
دکتر موسویچالوسکلاردشت - حسنکیف - جنب کوچه مخابرات
مرکز بهداشت حسن کیفچالوسچالوس- کلاردشت -مرکز بهداشت حسن کیف