آزمایشگاه‌های پردیس

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پردیسپردیسشهرک پردیس فاز 1 - میدان عدالت- مجتمع پایگاه انقلاب- بلوک5- طبقه اول
کوثر پردیس-درمانگاهپردیسپردیس- فاز 2- میدان امام خمینی - درمانگاه کوثر پردیس