آزمایشگاه‌های همدان


نام آزمایشگاهشهرآدرس
امام حسین (ع)همدانهمدان خیابان بوعلی - روبروی داروخانه پارسا- مجتمع پزشکی ایران - طبقه اول
ایرانهمدانهمدان - خیابان بوعلی - ساختمان پزشکی ایران زمین
مرکزیهمدانهمدان
بیمارستان فرشچیان(سینا)همدانهمدان - خیابان میرزاده عشقی - آزمایشگاه بیمارستان فرشچیان (سینا)
دیهمدانخیابان پاستور -(جنب فوریتهای پزشکی )-شماره 56
مرکز بهداشت همدانهمدانهمدان میدان دانشگاه
بزرگمهرهمدانهمدان- میدان آرامگاه بوعلی - ابتدای خیابان بین النهرین -ساختمان جباری
بیمارستان بعثتهمدانمیدان رسالت - بلوار شهید مطهری - آزمایشگاه بیمارستان بعثت
بیمارستان بوعلیهمدانهمدان - خیابان مهدیه - آزمایشگاه بیمارستان بوعلی
بیمارستان اکباتانهمدانهمدان - خیابان طالقانی - آزمایشگاه بیمارستان اکباتان
بیمارستان شهید بهشتیهمدانهمدان.بلوار ارم
بیمارستان فاطمیههمدانهمدان - خیابان پاسداران- آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه-
پاتوبیولوژی سیناهمدانهمدان -خیابان بوعلی- پایین تر از سینما قدس - بن بست شیخ
پاتوبیولوژی نورهمدانهمدان خیابان بوعلی روبروی اداره دارایی
پاستورهمدانهمدان - خیابان بوعلی -اول کوچه یخچالها -آزمایشگاه پاستور
توحیدهمدانهمدان- خیابان بوعلی - سر پل یخچال
جهاد دانشگاهی همدانهمدانهمدان -آرامگاه بوعلی - ابتدای خیابان بوعلی
خاتم الانبیاءهمدانهمدان - خیابان بوعلی - مجتمع پزشکی پارس - آزمایشگاه خاتم الانبیاء
دانشهمدانهمدان - خیابان میرزاده عشقی - آزمایشگاه دانش
درمانگاه خیریه مهدیههمدانهمدان - خیابان شریعتی - روبروی مسجد مهدیه - آزمایشگاه بیمارستان مهدیه
درمانگاه فرهنگیانهمدانخیابان شریعتی - چهارراه خواجه رشید-ابتدای بلوار آیت اله کاشانی
دکتر راستگوهمدانکبودراهنگ-خیابان شهید مطهری -ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل
رازیهمدانهمدان - میدان آرامگاه بوعلی - ابتدای بلوار خواجه رشید - طبقه دوم
شرکت تعاونی پارساهمدانهمدان میدان سپاه ابتدای حصار امام جنب داروخانه رزاقی
شرکت تعاونی طب پژوهان هگمتان جمهمدانهمدان پل رسالت ابتدای بلوار ولایت درمانگاه مهرگان
شرکت تعاونی فرزان ایلامهمدانهمدان -شهرک فرهنگیان - میدان معلم
فارابیهمدانهمدان -خیابان بوعلی - جنب سینما قدس
کبیرهمدانهمدان خیابان خواجه رشید جنب پست بانک ایران ساختمان دندانپزشکی
مرکز جراحی محدود الوندهمدانخیابان مهدیه - روبروی دبیرستان شریعتی
مرکز بهداشت جورقانهمدانمرکز بهداشت جورقان