آزمایشگاه‌های همدان


نام آزمایشگاه شهر آدرس
امام حسین (ع) همدان همدان خیابان بوعلی - روبروی داروخانه پارسا- مجتمع پزشکی ایران - طبقه اول
ایران همدان همدان - خیابان بوعلی - ساختمان پزشکی ایران زمین
مرکزی همدان همدان
بیمارستان فرشچیان(سینا) همدان همدان - خیابان میرزاده عشقی - آزمایشگاه بیمارستان فرشچیان (سینا)
دی همدان خیابان پاستور -(جنب فوریتهای پزشکی )-شماره 56
مرکز بهداشت همدان همدان همدان میدان دانشگاه
بزرگمهر همدان همدان- میدان آرامگاه بوعلی - ابتدای خیابان بین النهرین -ساختمان جباری
بیمارستان بعثت همدان میدان رسالت - بلوار شهید مطهری - آزمایشگاه بیمارستان بعثت
بیمارستان بوعلی همدان همدان - خیابان مهدیه - آزمایشگاه بیمارستان بوعلی
بیمارستان اکباتان همدان همدان - خیابان طالقانی - آزمایشگاه بیمارستان اکباتان
بیمارستان شهید بهشتی همدان همدان.بلوار ارم
بیمارستان فاطمیه همدان همدان - خیابان پاسداران- آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه-
پاتوبیولوژی سینا همدان همدان -خیابان بوعلی- پایین تر از سینما قدس - بن بست شیخ
پاتوبیولوژی نور همدان همدان خیابان بوعلی روبروی اداره دارایی
پاستور همدان همدان - خیابان بوعلی -اول کوچه یخچالها -آزمایشگاه پاستور
توحید همدان همدان- خیابان بوعلی - سر پل یخچال
جهاد دانشگاهی همدان همدان همدان -آرامگاه بوعلی - ابتدای خیابان بوعلی
خاتم الانبیاء همدان همدان - خیابان بوعلی - مجتمع پزشکی پارس - آزمایشگاه خاتم الانبیاء
دانش همدان همدان - خیابان میرزاده عشقی - آزمایشگاه دانش
درمانگاه خیریه مهدیه همدان همدان - خیابان شریعتی - روبروی مسجد مهدیه - آزمایشگاه بیمارستان مهدیه
درمانگاه فرهنگیان همدان خیابان شریعتی - چهارراه خواجه رشید-ابتدای بلوار آیت اله کاشانی
دکتر راستگو همدان کبودراهنگ-خیابان شهید مطهری -ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل
رازی همدان همدان - میدان آرامگاه بوعلی - ابتدای بلوار خواجه رشید - طبقه دوم
شرکت تعاونی پارسا همدان همدان میدان سپاه ابتدای حصار امام جنب داروخانه رزاقی
شرکت تعاونی طب پژوهان هگمتان جم همدان همدان پل رسالت ابتدای بلوار ولایت درمانگاه مهرگان
شرکت تعاونی فرزان ایلام همدان همدان -شهرک فرهنگیان - میدان معلم
فارابی همدان همدان -خیابان بوعلی - جنب سینما قدس
کبیر همدان همدان خیابان خواجه رشید جنب پست بانک ایران ساختمان دندانپزشکی
مرکز جراحی محدود الوند همدان خیابان مهدیه - روبروی دبیرستان شریعتی
مرکز بهداشت جورقان همدان مرکز بهداشت جورقان