آزمایشگاه‌های هشترود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزبهداشت هشترودهشترودهشترود - خیابان امام - روبروی شبکه یهداشت ودرمان - ساختمان بیمارستان سابق
بیمارستان امام حسین هشترودهشترودخیابان شهید بهشتی جنوبی
دکتر طاهائی هشترودهشترودخیابان امام روبروی سپاه پاسداران