آزمایشگاه‌های نیکشهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز کتیجنیکشهرنیکشهر،،فنوج، روستای کتیج
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 2نیکشهرنیکشهر روستی چاتف مرکز بهداشتی درمانی
مرکزینیکشهرنیکشهر بلوار امام خمینی ،روبروی ایستگاه چابهار ،آزمایشگاه مرکزی
مرکز بنتنیکشهرنیکشهر بخش بنت مرکز بهداشتی درمانی
مرکز اسپکهنیکشهرنیکشهر ،روستای اسپکه مرکز بهداشتی درمانی
مرکز قصرقندنیکشهرنیکشهر ،بخش قصر قند، مرکز بهداشتی درمانی
مرکز فنوجنیکشهرنیکشهر بخش فنوج مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان 22 بهمننیکشهرنیکشهر کوی شهید ذوالفقاری ،بیمارستان 22 بهمن