آزمایشگاه‌های نیشابور


نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز شهری 6 نیشابورنیشابورسی متری طالقانی-روبروی میدان بار
مرکز عبداله گیونیشابورروستای عبداله گیو
پارسنیشابورنیشابور -خیابان عطار -مجتمع تخصصی عطار -طبقه اول
پاتولوژی قائمنیشابورنیشابور-فلکه ایران - جنب پاساژ ناصرانی -ساختمان پزشکان شفا-
بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)نیشابورنیشابور-خیابان امام خمینی-بیمارستان قمر بنی هاشم
بیمارستان حکیمنیشابورنیشابور-میدان بسیج -ابتدای بلوار شهید شوشتری-بیمارستان حکیم
بیمارستان 22 بهمن نیشابورنیشابورنیشابور -خیابان امام خمینی -بیمارستان 22 بهمن
تامین اجتماعینیشابورنیشابور -خیابان 17 شهریور-نبش 17 شهریور5-درمانگاه تامین اجتماعی
تخصصی دکتر رباطینیشابورنیشابور -ابتدای خیابان عطار-روبروی اورژانس22بهمن -مجتمع پزشکی عطار
تخصصی عطارنیشابورنیشابور -خیابان امام خمینی -ابتدای خیابان عطار
جهاد دانشگاهی نیشابورنیشابورنیشابور-خیابان امام خمینی -کوچه قوامی -آزمایشگاهجهاد دانشگاهی
درمانگاه امام رضا (ع)نیشابورنیشابور-خیابان 17 شهریور-
دکتر یونسینیشابورنیشابور-فلکه ایران- 15 خرداد4-ساختمان پردیس
رویاننیشابورنیشابور-خیابان امام خمینی -روبروی باغ ملی -مجتمع حکیم -طبقه اول
شفانیشابورنیشابور-خیابان امام خمینی -فلکه ایران -جنب پاساژ ناصرانی -ساختمان شفا-طبقه دوم
مرکز بوژ مهراننیشابورروستای بوژ مهران
مرکز عشق آبادنیشابورشهر عشق آباد
مرکز بهداشت شهرستان نیشابورنیشابورنیشابور- خیابان جلال ال احمد- مرکز بهداشت شهرستان
مرکز اسحاق آبادنیشابوربخش زبرخان - روستای اسحاق آباد
مرکز خرویننیشابورروستای خروین
مرکز خواجه آبادنیشابورخارسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای خواجه آباد
مرکز ریگینیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز ریگینیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز رئیسینیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای رئیسی
مرکز شهری 8 نیشابورنیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور - بلواز جانبازان تقاطع - جانبازان و شهدای گمنام
مرکز قطن آبادنیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز قطن آبادنیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز باغشننیشابورخراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای باغشن
مرکز ماروسکنیشابورروستای ماروسک
مرکز گلبونیشابورروستای گلبو