آزمایشگاه‌های نیشابور


نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز شهری 6 نیشابور نیشابور سی متری طالقانی-روبروی میدان بار
مرکز عبداله گیو نیشابور روستای عبداله گیو
پارس نیشابور نیشابور -خیابان عطار -مجتمع تخصصی عطار -طبقه اول
پاتولوژی قائم نیشابور نیشابور-فلکه ایران - جنب پاساژ ناصرانی -ساختمان پزشکان شفا-
بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) نیشابور نیشابور-خیابان امام خمینی-بیمارستان قمر بنی هاشم
بیمارستان حکیم نیشابور نیشابور-میدان بسیج -ابتدای بلوار شهید شوشتری-بیمارستان حکیم
بیمارستان 22 بهمن نیشابور نیشابور نیشابور -خیابان امام خمینی -بیمارستان 22 بهمن
تامین اجتماعی نیشابور نیشابور -خیابان 17 شهریور-نبش 17 شهریور5-درمانگاه تامین اجتماعی
تخصصی دکتر رباطی نیشابور نیشابور -ابتدای خیابان عطار-روبروی اورژانس22بهمن -مجتمع پزشکی عطار
تخصصی عطار نیشابور نیشابور -خیابان امام خمینی -ابتدای خیابان عطار
جهاد دانشگاهی نیشابور نیشابور نیشابور-خیابان امام خمینی -کوچه قوامی -آزمایشگاهجهاد دانشگاهی
درمانگاه امام رضا (ع) نیشابور نیشابور-خیابان 17 شهریور-
دکتر یونسی نیشابور نیشابور-فلکه ایران- 15 خرداد4-ساختمان پردیس
رویان نیشابور نیشابور-خیابان امام خمینی -روبروی باغ ملی -مجتمع حکیم -طبقه اول
شفا نیشابور نیشابور-خیابان امام خمینی -فلکه ایران -جنب پاساژ ناصرانی -ساختمان شفا-طبقه دوم
مرکز بوژ مهران نیشابور روستای بوژ مهران
مرکز عشق آباد نیشابور شهر عشق آباد
مرکز بهداشت شهرستان نیشابور نیشابور نیشابور- خیابان جلال ال احمد- مرکز بهداشت شهرستان
مرکز اسحاق آباد نیشابور بخش زبرخان - روستای اسحاق آباد
مرکز خروین نیشابور روستای خروین
مرکز خواجه آباد نیشابور خارسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای خواجه آباد
مرکز ریگی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز ریگی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز رئیسی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای رئیسی
مرکز شهری 8 نیشابور نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - بلواز جانبازان تقاطع - جانبازان و شهدای گمنام
مرکز قطن آباد نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز قطن آباد نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز باغشن نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای باغشن
مرکز ماروسک نیشابور روستای ماروسک
مرکز گلبو نیشابور روستای گلبو