آزمایشگاه‌های نورآباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
هفت چشمهنورآبادمرکز بهداشتی درمانی
برخوردارنورآبادمرکز بهداشتی درمانی
دمباغنورآبادمرکز دمباغ
فرهاد آبادنورآبادمرکز بهداشتی درمانی
کفراجنورآبادمرکز کفراج
درمانگاه شفا گستر نورآبادنورآبادنورآباد- خ امام خمینی-نرسیده به میدان بعثت- پلاک 89
دکتر حجتنورآبادنورآبادخیابان امام خمینی طبقه فوقانی مجتمع تجاری رضا
کهریز وروشتنورآبادمرکز بهداشتی درمانی
هفت تیرنورآبادشبکه بهداشتی نورآباد
ولی عصرنورآبادمرکز بهداشتی ولی عصر
بیمارستان ابن سینانورآبادنورآباد