آزمایشگاه‌های نقده

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر غلامینقدهنقده-خ امام جنب داروخانه دکترزینالی
شفانقدهخیابان امام
مرکز بهداشتنقدهخیابان امام
مهرنقدهنقده-خ امام -کوچه 82(خسروی)-پلاک 254
بیمارستان امام خمینینقدهنقده -خیابان دانشگاه-بیمارستان امام خمینی(ره)
درمانگاه تأمین اجتماعینقدهبلوار شهدا
مرکز بهداشتی و درمانی بخش محمدیاننقدهخیابان شهید بهشتی
رازی-نقدهنقدهآ.غ-نقده-خیابان دانشگاه-روبروی بیمارستان امام خمین(ره)-
مرکز بهداشتی درمانی ستادینقدهخ علمی 2
مرکز بهداشتی درمانی محمدیارنقدهمحمدیار