آزمایشگاه‌های نطنز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان خاتم الانبیاءنطنزخیابان امام خمینی
شبکه نطنزنطنزنطنز
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)نطنزنطنز
درمانگاه تامین اجتماعی نطنزنطنزنطنز