آزمایشگاه‌های نائین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان 22 بهمننائینخیابان امام
جندقنائینجندق
بیمارستان حشمتیه نائیننائینخیابان امام
درمانگاه تامین اجتماعی نائیننائیننائین - انتهای خیابان جانبازان