آزمایشگاه‌های میانه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاستور میانهمیانهخ امام - بالاتر از بانک ملی - کوچه فردین
مرکز بهداشتی درمانی میانهمیانهمیانه - خیابان شهید چمران - نرسیده به دادگستری- آزمایشگاه مرکزی بهداشت
مرکزبهداشتی ودرمانی آغکندمیانهمیانه - روستای آغکند - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی آغکند
مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمیانهمیانه - روستای ترک - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترک
مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچایمیانهمیانه - روستای ترکمنچای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای
بیمارستان امام میانهمیانهخیابان امام
بیمارستان خاتم الانبیا میانهمیانهجاده جهندیر
دانش میانهمیانهخ امام - روبروی بانک ملی مرکزی
رازی میانهمیانهخ آزادی - نبش خ میانجی
سینا میانهمیانهمیانه خیابان امام کوی نجاران