آزمایشگاه‌های میانه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاستور میانه میانه خ امام - بالاتر از بانک ملی - کوچه فردین
مرکز بهداشتی درمانی میانه میانه میانه - خیابان شهید چمران - نرسیده به دادگستری- آزمایشگاه مرکزی بهداشت
مرکزبهداشتی ودرمانی آغکند میانه میانه - روستای آغکند - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی آغکند
مرکزبهداشتی ودرمانی ترک میانه میانه - روستای ترک - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترک
مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای میانه میانه - روستای ترکمنچای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای
بیمارستان امام میانه میانه خیابان امام
بیمارستان خاتم الانبیا میانه میانه جاده جهندیر
دانش میانه میانه خ امام - روبروی بانک ملی مرکزی
رازی میانه میانه خ آزادی - نبش خ میانجی
سینا میانه میانه میانه خیابان امام کوی نجاران