آزمایشگاه‌های مهریز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرامهریزبلوار هفت تیر
مرکز بهداشتمهریزخیابان شهید مطهری
مرکز بهداشتی درمانی ارنانمهریزارنان
مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعیمهریزبلوار 7 تیر
مرکز بهداشتی درمانی تنگ چنارمهریزتنگ چنار
مرکز بهداشتی درمانی خورمیزمهریزخورمیز
مرکز بهداشتی درمانی شهید رجاییمهریزخیابان مصلی خمینی
شرکت تعاونی سینا آزما پژوهش ( آزمایشگاه امام رضا )مهریزیزد . شهرستان مهریز . بلوارهفتم تیر. جنب بانک تجارت